Kategorie «1. stupeň»

Přírodní vědy na Čtyřce

V letošním školním roce se některé děti z 2. až 5. tříd rozhodly navštěvovat nový zájmový kroužek Věda nás baví. Čtyři vyučující Čtyřky (Mgr. Lenka Valnohová, Mgr. Eva Budínská, Mgr. Pavel Horák, Mgr. Tereza Šoltysová) mají za cíl pomocí smysluplného a praktického vyučování vybudovat v dětech pozitivní přístup k různým vědeckým disciplínám a vědě obecně.

Andělé i v tanci

Reakce dětí z 5. třídy na Andělský den Dne 4. prosince se u nás na prvním stupni uskutečnil Andělský den. První hodinu jsme si zdobili značku na triko s křídly. Druhou hodinu jsme psali přání pro svoji třídu a pro školu. Třetí hodinu jsme vyplňovali pracovní list. Čtvrtou hodinu jsme společně s 5. A tancovali. …

Andělský den šesti očima

Očima rodiče „Co ti mám dát na sebe? Vždyť je ti všechno malý!!!!! Tahle košile bílá není, nevadí, ale je to košile.  Tepláky? Zbláznil ses??? Vezmeš si tyhle kalhoty, konec řečí. A běda, jak to oblečení zničíš! Prosím tě, až půjdeš ráno do školy, postav se před zrcadlo a zkontroluj si, co v něm vidíš. …