Kategorie «školní družina»

Pohybové hry

Kroužek školní družiny Každý pátek probíhá v naší školní družině zájmový kroužek Pohybové hry. Je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností a jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě.