Kategorie «1. stupeň»

Návštěva Centra přírodních věd

Opět po roce se děti ze školní družiny vypravily do Centra přírodních věd v Jičíně, kde byl připraven zajímavý program. Pan David Vališka děti seznámil se souhvězdím „Honící psi“, které mohly vidět i na interaktivní tabuli, a také poznávaly další souhvězdí a sledovaly „život“ hvězdy. Samozřejmě zazněly i všetečné otázky dětí, na které pan Vališka …

Čarodějnice

V úterý 30. 4. se do všech tří prvních tříd slétla spousta kouzelných čarodějů a čarodějnic, aby si připomněli starý zvyk – pálení čarodějnic neboli Filipojakubskou noc. Jedná se o velice starou lidovou tradici, kdy lidé věřili, že vzduchem létají čarodějnice a ochraňují hospodářství od všeho zlého a večer se pak slétají na čarodějnický sabat.

Zápis pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, těší nás Váš zájem o naši školu, s radostí Vám oznamujeme, že všechny Vaše děti byly k plnění povinné školní docházky přijaty. Budou otevřeny tři první třídy. Seznam přijatých dětí. Dne 11. června 2019 se uskuteční schůzka pro Vás rodiče. Sejdeme se ve školní jídelně naší základní školy, a to v 16:30.

Setkání na Městské policii v Jičíně

V těchto dnech děti z naší školní družiny navštívily prostory Městské policie v Jičíně. Dětí se ujali strážníci městské policie, kteří jim ochotně předvedli, v čem spočívá jejich práce. S velkým zájmem si děti prohlédly monitorovací pracoviště strážníků, kde je umístěn jičínský kamerový dohlížecí systém , dozvěděly se, jak pracují kamery. Dále byla pro děti připravena ukázka výzbroje a …