Kategorie «1. stupeň»

Čarodějnice

V úterý 30. 4. se do všech tří prvních tříd slétla spousta kouzelných čarodějů a čarodějnic, aby si připomněli starý zvyk – pálení čarodějnic neboli Filipojakubskou noc. Jedná se o velice starou lidovou tradici, kdy lidé věřili, že vzduchem létají čarodějnice a ochraňují hospodářství od všeho zlého a večer se pak slétají na čarodějnický sabat.

Zápis pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, těší nás Váš zájem o naši školu, s radostí Vám oznamujeme, že všechny Vaše děti byly k plnění povinné školní docházky přijaty. Budou otevřeny tři první třídy. Seznam přijatých dětí. Dne 11. června 2019 se uskuteční schůzka pro Vás rodiče. Sejdeme se ve školní jídelně naší základní školy, a to v 16:30.

Setkání na Městské policii v Jičíně

V těchto dnech děti z naší školní družiny navštívily prostory Městské policie v Jičíně. Dětí se ujali strážníci městské policie, kteří jim ochotně předvedli, v čem spočívá jejich práce. S velkým zájmem si děti prohlédly monitorovací pracoviště strážníků, kde je umístěn jičínský kamerový dohlížecí systém , dozvěděly se, jak pracují kamery. Dále byla pro děti připravena ukázka výzbroje a …

Zápis do 1. tříd na Čtyřce

První dubnový čtvrtek a pátek se na naší škole uskutečnil zápis do 1. tříd. V doprovodu rodičů přišli předškoláci ze všech jičínských mateřských škol a i ti, kteří navštěvují školky v přilehlých vesnicích. Aby se děti nemusely na své první cestě školní chodbou bát, hned u vchodu je uvítaly nejrůznější pohádkové postavy.

Aprílové vyučování

V pondělí 1. dubna probíhalo v 5. B aprílové vyučování. Dvě žákyně, Magdalena Weszterová a Beáta Zrůstová, si pro své spolužáky připravily vtipné a nápadité vyučování. V českém jazyce jsme si napsali poněkud popletený diktát, v matematice jsme si vyřešili rovnice o pěti neznámých, slovní úlohu, nápadité pracovní listy se zvířátky. Při vlastivědě jsme si zopakovali látku o …