Kategorie «1. stupeň»

Vánoční jarmark 2. B aneb pohádka pro dobré spaní

V Českém ráji bylo jedno Duhové království, kde rukou pevnou, spravedlivou a shovívavou vládla královna Blanka. V tomto vzkvétajícím království se každý rok konalo tolik slavností, že všichni měli stále co dělat, aby bylo vše vždy vzorně připravené, nachystané a dotažené do úplného konce, na němž se nad královstvím vždy objevila krásná duha.

Beseda se spisovatelem

Žáci z 3. C a 3. D navštívili Knihovnu Václava Čtvrtka a zúčastnili se besedy s panem spisovatelem Petrem Stančíkem. Ten jim nejprve vyprávěl o svém dětství a literárních začátcích. Mnohé děti překvapilo, když uslyšely, že největším trestem v dětství pro něj bylo, když mu rodiče zakázali číst.