Řečtí bohové v 6. A

Jak se žáci seznámili s  řeckými bohy? V pondělí 13. a ve čtvrtek 16. května se žáci o hodině dějepisu „proměnili“ v řecké bohy. Pomocí dramatizace si společně představili jednotlivé bohy, kteří nás přišli navštívit. Poté rozdělili do skupin a plnili zadané úkoly v pracovním listu, doplňovali jména bohů do tajenky, opravovali chyby v textu kronikáře a skládali …

Učíme se navzájem

Ve čtvrtek 16. května se konal druhý ročník projektového dne, kdy starší spolužáci z 8. a 9. ročníků za pomoci pedagogů vyučovali své mladší kamarády z 1. stupně. Mohli si tak ověřit, zda by si zvolili toto povolání do budoucna. Většina dětí zorganizovala opravdu zajímavou hodinu. Žáci zjistili, že „odučit“ hodinu není jen vybrat látku, které se …

Návštěva Centra přírodních věd

Opět po roce se děti ze školní družiny vypravily do Centra přírodních věd v Jičíně, kde byl připraven zajímavý program. Pan David Vališka děti seznámil se souhvězdím „Honící psi“, které mohly vidět i na interaktivní tabuli, a také poznávaly další souhvězdí a sledovaly „život“ hvězdy. Samozřejmě zazněly i všetečné otázky dětí, na které pan Vališka …

Čarodějnice

V úterý 30. 4. se do všech tří prvních tříd slétla spousta kouzelných čarodějů a čarodějnic, aby si připomněli starý zvyk – pálení čarodějnic neboli Filipojakubskou noc. Jedná se o velice starou lidovou tradici, kdy lidé věřili, že vzduchem létají čarodějnice a ochraňují hospodářství od všeho zlého a večer se pak slétají na čarodějnický sabat.