Kategorie «2. stupeň»

Pomáháme školám k úspěchu

Stali jsme se součástí projektu “Pomáháme školám k úspěchu”. Tento týden se zástupci naší školy setkali na Základní škole Ostašov na úvodní schůzce s ostatními školami z regionu, se kterými budeme spolupracovat a společně se učit, jak co nejlépe zařizovat, aby se ‘každé dítě učilo naplno a s radostí a dovedlo si řídit svoje učení’. …

Oznámení o volbách do školské rady

Vážení rodiče, vzhledem k uvolňování mimořádných opatření oznamuji nové termíny konání voleb do školské rady. Datum konání voleb: volba 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v průběhu rodičovských schůzek 8. 9. 2020 v prostorách školy, volba 3 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskuteční 24. 8. 2020 v průběhu porady pedagogických …

Nový projekt na Čtyřce

Jsme rádi, že naše Čtyřka obstála ve výběrovém řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu, což je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který podporuje vzdělávání zaměřené na osobní růst žáků i jejich učitelů.  Projektová ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci si pod svá ochranná křídla vzala 10 připojených základních škol, o které bude pečovat, organizovat …

Vybudování multimediální učebny

Základní škola Železničářská Jičín obdržela 9. 12. 2019 od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Vybudování multimediální učebny. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a výše dotace dosahuje částky 1 899 770,44 Kč, což představuje podíl ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů (95 % prostředky EU). Realizace projektu zahrnuje vybudování …

Harmonogram uvolnění od 11. května 2020

Harmonogram uvolnění od 11. května 2020 na Základní škole, Jičín, Železnická 460 Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků …