Kategorie «2. stupeň»

Cesta ke svobodě

Divadelní hra k 30. výročí sametové revoluce V rámci mezipředmětového projektu k výročí revoluce si žáci třídy 7. B připravili vlastní divadelní hru. V úterý 19. listopadu si poprvé v čele s režisérem, spolužákem Nicolasem Křikavou, a jeho asistentem Robinem Burešem vyzkoušeli, jaké je to zazářit na pódiu. A povedlo se! Zapojila se celá třída a všichni si vystoupení, nacvičované měsíc, …

Projekt Příběhy našich sousedů

Žáci sedmých tříd se zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, jehož cílem je reflektovat historii 20. století. Děti se na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními reportéry a zpracují osudy pamětníků významných události našich moderních dějin.

Beseda o návykových látkách v 9. ročníku

V úterý 5. listopadu se naše třída 9.A zúčastnila pětihodinové přednášky v rámci kurzu dopravní výchovy na téma Návykové látky. Celou dobu nás provázela Mgr. Kateřina Jandová. Na tuto akci, která se odehrávala na Spošce v Jičíně, jsme se moc netěšili. Navzdory našim smíšeným pocitům, které ono slovní spojení „dopravní výchova“ vyvolávalo, jsme si celou …