Zajímavosti o škole

Ohlédnutí do historie…

Historie školy je úzce spojena s historií jičínského Lepařova gymnasia. V roce 1948 bylo ustaveno čtyřleté gymnasium, nižší stupeň prima až kvarta byl začleněn do základní školy. V roce 1953 vznikla jedenáctiletá střední škola, v roce 1958 pak dvanáctiletá.

Od 1. 1. 1964 byla rozdělena na samostatnou střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) a IV. základní devítiletou školu. Obě školy nadále působily v jedné budově. V roce 1980 se IV. základní škola přestěhovala do nového objektu, kde působí dodnes.

skola001… a současnost

Učebny: odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jazyková učebna, cvičná kuchyňka, školní dílna, dvě tělocvičny, učebna ekologie a šest heren pro školní družinu, kmenové třídy

Další prostory školy: školní žákovská knihovna, učitelská knihovna, moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, školní bufet, venkovní ekologický areál Čtyřlístek s meteorologickou stanicí, školní jídelna, poradní místnost školní psycholožky

Více se lze dočíst ve výročních zprávách školy.