Vybudování multimediální učebny

Základní škola Železničářská Jičín obdržela 9. 12. 2019 od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Vybudování multimediální učebny.
Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a výše dotace dosahuje částky 1 899 770,44 Kč, což představuje podíl ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů (95 % prostředky EU).

Realizace projektu zahrnuje vybudování multimediální učebny včetně nového nábytku a vybavení, které budou určeny pro výuku žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Doplňkovou aktivitou projektu je pořízení schodolezu, bezbariérová úprava hygienického zařízení a menší úprava venkovního prostranství školy. Původně měly veškeré práce probíhat až o letních prázdninách. Mimořádná opatření přijatá v důsledku pandemie spojená s uzavřením školy však umožnila, že stavební práce mohla firma AREA ze Šilheřovic zahájit již v dubnu 2020. Následovat bude dodávka nábytku a vybavení IT do multimediální učebny. Veškeré práce budou dokončeny ještě před zahájením letních prázdnin.

Plakát - Vybudování multimediální učebny