Kategorie «1. stupeň»

Pomáháme školám k úspěchu

Stali jsme se součástí projektu “Pomáháme školám k úspěchu”. Tento týden se zástupci naší školy setkali na Základní škole Ostašov na úvodní schůzce s ostatními školami z regionu, se kterými budeme spolupracovat a společně se učit, jak co nejlépe zařizovat, aby se ‘každé dítě učilo naplno a s radostí a dovedlo si řídit svoje učení’. …

Oznámení o volbách do školské rady

Vážení rodiče, vzhledem k uvolňování mimořádných opatření oznamuji nové termíny konání voleb do školské rady. Datum konání voleb: volba 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v průběhu rodičovských schůzek 8. 9. 2020 v prostorách školy, volba 3 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskuteční 24. 8. 2020 v průběhu porady pedagogických …

Nový projekt na Čtyřce

Jsme rádi, že naše Čtyřka obstála ve výběrovém řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu, což je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který podporuje vzdělávání zaměřené na osobní růst žáků i jejich učitelů.  Projektová ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci si pod svá ochranná křídla vzala 10 připojených základních škol, o které bude pečovat, organizovat …

Vybudování multimediální učebny

Základní škola Železničářská Jičín obdržela 9. 12. 2019 od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Vybudování multimediální učebny. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a výše dotace dosahuje částky 1 899 770,44 Kč, což představuje podíl ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů (95 % prostředky EU). Realizace projektu zahrnuje vybudování …

Den dětí

Milé děti, první červnový den je mezi dětmi dnem oblíbeným. Vzduch je prosycený létem, byť je ještě jaro, ve školních třídách se čím dál častěji skloňuje podstatné jméno VÝLET, v učebnicích se otáčejí poslední stránky a blíží se konec s novými začátky. Zároveň je 1. červen svátkem všech dětí. My jako vaši učitelé vám přejeme, …

Harmonogram uvolnění od 11. května 2020

Harmonogram uvolnění od 11. května 2020 na Základní škole, Jičín, Železnická 460 Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků …

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, s radostí Vám oznamujeme, že k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v Základní škole, Jičín, Železnická 460 byly přijaty všechny děti, které byly při zápisu zapsány. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu 26. srpna 2020 od 15:30 hodin.Společné setkání proběhne ve školní jídelně, dále s třídními učiteli a …