Vychovatelky rodičům

Výsledky zápisu do školní družiny na školní rok 2019-2020

Žáci do školní družiny na rok 2019-2020 byli přijímáni dle kritérií přijímacího řízení ŠD.

Přijati byli řádně zapsaní žáci budoucích 1. – 3.tříd.

Hezké prázdniny přejí vychovatelky školní družiny.

Vážení rodiče, ve školním roce 2018/2019 nabídneme dětem v rámci školní družiny tyto zájmové činnosti:

HRÁTKY S ANGLIČTINOU             p.vych. Zuzana Šulcová                     pro děti 1. tříd            /1x týdně/ – PONDĚLÍ, ÚTERÝ

ŠIKOVNÉ RUCE                              p. vych. Lucie Filipová                       pro děti  1.,2.,3. tříd  / 1x za 14 dní/ – ÚTERÝ

VÝTVARNÍČEK                               p.vych. Lenka Vlachová                     pro děti  1.,2.,3. tříd  /1x týdně /   – STŘEDA

JAZYKOHRÁTKY a FLÉTNIČKA      p.vych. Irena Kliková                        pro děti1.,2.,3. tříd   /1x týdně/ – ČTVRTEK/

/hravá cvičení k rozvoji slovní zásoby, řečového projevu, smyslového vnímání, písničky, básničky/

CHYTRÁ HLAVIČKA                       p.vych.Marcela  Kuřátková                pro děti 2.,3. tříd       /1x za 14 dní / – ČTVRTEK

/vědomostní činnosti/

POHYBOVÉ HRY                            p.vych. Renáta Lhotová                     pro děti 1.,2. 3. tříd   /1x TÝDNĚ / – PÁTEK

Z důvodu kapacity školní družiny bude počet dětí přijatých do zájmových činností omezen:

šikovné ruce                                20 dětí  /1.tř./    –      20  dětí /2.,3.tř./

výtvarníček                                  20 dětí  /1.tř./     –     20  dětí /2.,3.tř./

hrátky s angličtinou                       60  dětí /1.tř./     –     4x po 15

pohybové hry                               25 dětí / 1.tř./    –     25  dětí /2.,3.tř./

jazykohrátky a flétnička              15 dětí /1.tř./     –     15  /2.,3.tř./

chytrá hlavička                             20 dětí /2.,3.tř./

Hrátky s angličtinou

Pondělí 14,30 – 15,15 hod. 1. skupina 15,15 – 16,00 2. skupina

Úterý 14,30 – 15,15 hod. 3. skupina

Jmenné seznamy dětí dle rozdělení do skupin budou k dispozici na nástěnce školní družiny od 3.září 2018.

Na zájmovou činnost Hrátky s angličtinou si děti přinesou nelinkovaný sešit A4, pastelky, tužku a lepidlo.

Případné dotazy ráda zodpoví paní vychovatelka Zuzana Šulcová / oddělení č.5 /

Šikovné ruce

Kroužek šikovné ruce začíná 18. 9. 2018.
Začínají ve 14:30. Končí cca 16:00 ve 4. oddělení školní družiny. Bude probíhat ve dvou skupinách.
1. skupina – sudý týden, 2. skupina – lichý týden.
Děti si vždy přinesou: tuhé LEPIDLO (herkules, print,…), nůžky, pastelky.

Výtvarný kroužek

Kroužek Výtvarníček bude zahájen ve středu 19.září 2018 od 14.30 h – 16.00 h a bude probíhat každý týden.
Děti si budu vyzvedávat ze všech oddělení ŠD a převedu si je do kmenové třídy, kde bude kroužek probíhat.
Prosím, aby si děti nosily pastelky, fixy, nůžky, tužky – základní vybavení penálu. Pokud budeme potřebovat i jiné pomůcky, budu děti včas informovat.
Děkuji a těším se na rozzářené oči Vašich dětí
Vlachová Lenka

JAZYKOHRÁTKY A FLÉTNIČKA

Kroužek bude probíhat každý čtvrtek dle rozdělení dětí do 2 skupin / nástěnka ŠD/. Děti budou potřebovat zobcovou flétnu zakoupenou v obchodě s hudebninami / doporučuji značku YAMAHA / a dále desky k zakládání pracovních listů. Naše první setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 ve 2. oddělení.  S pozdravem Irena Kliková

 CHYTRÁ HLAVIČKA

Kroužek bude probíhat ve 3.oddělení školní družiny pod vedením vychovatelky M. Kuřátkové ve čtvrtek 14. 30 – 15.15 h. Děti budou rozděleny do 2 skupin, 1.skupina- sudý týden, 2.skupina- lichý týden, rozpis visí na nástěnce. Začínáme 20.září.

POHYBOVÉ HRY

Kroužek Pohybové hry začíná v pátek 21. září 2018 a bude probíhat každý týden.

Děti si vyzvednu z družinových odděleních ve 14.30hod. a převedu je do tělocvičny na hlavní budově školy. Zpět do oddělení je přivedu v 16.00hod. Na kroužek budou děti potřebovat sportovní oblečení, sp. obuv a pití.

Těší se na vás R. Lhotová

Sportu zdar!!!

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁJMOVÝM ČINNOSTEM S ROZDĚLENÍM DĚTÍ NALEZNETE NA NÁSTĚNCE ŠD!!!