Vychovatelky rodičům

Informace o přeplatku úplaty za školní družinu

Vážení rodiče,

Vzhledem k přerušení provozu školní družiny z dúvodu Covid -19 vznikl za měsíc březen přeplatek úplaty za ŠD ve výši 80Kč.

Tento přeplatek bude převeden na další školní rok a zákonným zástupcům účastníků ŠD bude o tento přeplatek úplata za školní družinu na školní rok 2020-2021 ponížena.

Zákonným zástupcům účastníků ŠD, kteří již nebudou v příštím školním roce 2020-2021 ŠD navštěvovat, bude přeplatek vrácen v září na třídní schůzce nebo převodem na účet.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1.TŘÍD

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s Covid-19 se zápis do školní družiny bude konat v posledním týdnu měsíce srpna 2020. Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne na informativní schůzce pro zákonné zástupce prvňáčků ve středu 26.8.2020 v prostorách školní družiny v době 16:00-18:00 hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce. Veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy. ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO SOUČASNÉ ŽÁKY Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny se dle Řádu školní družiny přednostně přijímají žáci budoucích 1. a 2. tříd. Zápis proběhne ve čtvrtek 27.8.2020 v prostorách školní družiny v době 9:00 -17:00 hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce. Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny Do školní družiny Základní školy, Jičín, Železnická 460 se přijímají: 1. Přednostně děti z nižších ročníků. 2. Děti dojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící pravidelnou denní docházku do ŠD. 3. Děti nedojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící pravidelnou denní docházku do ŠD. 4. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a plnící pravidelnou denní docházku do ŠD. 5. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a neplnící pravidelnou denní docházku do ŠD. Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.
V Jičíně dne 13. 5. 2020 Mgr. Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy

VÁŽENÍ RODIČE, na základě mimořádného opatření je zrušena platba za ŠD na další čtvrtletí roku 2019-2020 /duben, květen, červen/.

INFORMACE K PLATBĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

VÁŽENÍ RODIČE, dovolujeme si Vás informovat o úhradě za pobyt dítěte ve školní družině. Úhrada za 1 školní měsíc činí 150,-Kč.
Dětem budou rozdány složenky za období 1.9. – 31.12 ve výši 600,- Kč se splatností do 15. října.
Další úplaty budou realizovány takto: za období od 1.1. – 31.3. se splatností do 15. února částkou 450,- Kč, za období od 1.4. – 30.6. se splatností do 15. dubna částkou 450,- Kč.
Variabilní symbol uvedený na složence používejte pro bezhotovostní platbu na účet školy.

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 nabídneme dětem v rámci školní družiny tyto zájmové činnosti:

HRÁTKY S ANGLIČTINOU             p.vych. Zuzana Šulcová, Irena Kliková                      PRO DĚTI 1. tříd /1x týdně/ – PONDĚLÍ                                                                                                                                                                                                                                   PRO DĚTI 2 TŘÍD /1x týdně/ –  ÚTERÝ

Pondělí 14,30 – 15,15 hod. 2 skupiny    15,15 – 16,00 hod.1 skupina

Úterý 14,30 – 15,15 hod. 1 skupina

Jmenné seznamy dětí dle rozdělení do skupin budou k dispozici na nástěnce školní družiny od 2..září 2019.

Na zájmovou činnost Hrátky s angličtinou si děti přinesou nelinkovaný sešit A4, pastelky, tužku a lepidlo.

1. třídy začínají v pondělí 16.9. 2019, 2. třídy začínají v úterý 17.9. 2019.

Případné dotazy ráda zodpoví paní vychovatelka Zuzana Šulcová / oddělení č.5 /

ŠIKOVNÉ RUCE                              p. vych. Lucie Filipová                       pro děti  1.,2.,3. tříd  / 1x za 14 dní/ – ÚTERÝ

Kroužek šikovné ruce začíná 17. 9. 2019.
Začínají ve 14:30. Končí cca 16:00 ve 2.. oddělení školní družiny. Bude probíhat ve dvou skupinách.
1. skupina – sudý týden, 2. skupina – lichý týden.
Děti si vždy přinesou: tuhé LEPIDLO (herkules, print,…), nůžky, pastelky.

VÝTVARNÍČEK                               p.vych. Lenka Vlachová                     pro děti  1.,2.,3. tříd  /1x týdně /   – STŘEDA

Kroužek Výtvarníček bude zahájen ve středu 18.září 2019 od 14.30 h – 16.00 h a bude probíhat každý týden.
Děti si budu vyzvedávat ze všech oddělení ŠD a převedu si je do kmenové třídy, kde bude kroužek probíhat.
Prosím, aby si děti nosily pastelky, fixy, nůžky, tužky – základní vybavení penálu. Pokud budeme potřebovat i jiné pomůcky, budu děti včas informovat.
Děkuji a těším se na rozzářené oči Vašich dětí
Vlachová Lenka

JAZYKOHRÁTKY a FLÉTNIČKA      p.vych. Irena Kliková                        pro děti1.,2.,3. tříd   /1x týdně/ – ČTVRTEK/

/hravá cvičení k rozvoji slovní zásoby, řečového projevu, smyslového vnímání, písničky, básničky/

Kroužek bude probíhat každý čtvrtek dle rozdělení dětí do 2 skupin / nástěnka ŠD/. Děti budou potřebovat zobcovou flétnu zakoupenou v obchodě s hudebninami / doporučuji značku YAMAHA / a dále desky k zakládání pracovních listů. Naše první setkání se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 v 6. oddělení. Těší se na Vás Irena Kliková

CHYTRÁ HLAVIČKA                       p.vych.Marcela  Kuřátková                pro děti 2.,3. tříd       /1x za 14 dní / – ČTVRTEK

/ vědomostní činnosti /

Kroužek bude probíhat ve 3.oddělení školní družiny pod vedením vychovatelky M. Kuřátkové ve čtvrtek 14. 30 – 15.15 h.  Začínáme 19.září.

POHYBOVÉ HRY                            p.vych. Renáta Lhotová                     pro děti 1.,2. 3. tříd   /1x TÝDNĚ / – PÁTEK

Kroužek Pohybové hry začíná v pátek 20. září 2019 a bude probíhat každý týden.

Děti si vyzvednu z družinových odděleních ve 14.30hod. a převedu je do tělocvičny na hlavní budově školy. Zpět do oddělení je přivedu v 16.00hod. Na kroužek budou děti potřebovat sportovní oblečení, sp. obuv a pití.

Těší se na vás R. Lhotová

Sportu zdar!!!