Metodička prevence

Co dělá?

  • Velkou měrou přispívá k prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, zneužívání, rasismu a dalšího chování, které by do školy (a často ani jinam) patřit nemělo.
  • Koordinuje činnost, která vede k posilování pozitivního sociálního klimatu a minimalizaci negativních jevů (práce s učiteli, komunikace s organizacemi poskytujícími preventivní programy a s dalšími odbornými pracovišti).
  • Pracuje s jednotlivci i skupinami, kteří mají obtíže s přizpůsobením, ve vztazích nebo v rizikovém chování.

Kdo to je a jak ji kontaktovat?

  • Mgr. Mabel Bryknerová
  • bryknerova@4zs.jicin.cz
  • Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00
  • Úřední hodiny: úterý 14:00 – 15:00