Kontaktní informace

Základní škola, Jičín, Železnická 460

Adresa školy

Železnická 460, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČO

70886784

Resortní identifikátor (RED_IZO)

600092119

Právní forma

příspěvková organizace

Zřizovatel

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Identifikátor datové schránky

dwxmm6f

Ředitelka školy

Mgr. Blanka Kalátová Lisá – lisa@4zs.jicin.cz

Sekretariát

Iva Janatová – mzdová účetní
Hana Köstingerová – THP účetní

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Martin Hlava
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz

Školní družina

Renáta Lhotová – lhotova@4zs.jicin.cz – 493 538 746

Školní jídelna

Eva Janečková – jidelna@4zs.jicin.cz – 493 531 567

Školská rada

Doc. Mgr. Kozel Tomáš, Ph.D. – tom@kozlovi.net

Spolek rodičů a přátel ČTYŘKY

předsedkyně: Mgr. Mabel Bryknerová – bryknerova@4zs.jicin.cz