Školní jídelna – informace

Vnitřní řád školní jídelny

Strávníci naší jídelny mají k dispozici systém přihlašování/odhlašování stravy po internetu.

Budou-li mít strávníci zájem o tuto službu, je nutné, aby se zaregistrovali v kanceláři školní jídelny (paní Janečková).

Provést přihlášku/odhlášku jídla po internetu na následující den bude možné do 12:30 hod. O potvrzení změny v objednané stravě budete informováni e-mailem.
Pravidla pro objednávání jídla na boxech ve škole a školní jídelně jsou stejná jako při objednávání po internetu.
Další informace dostanou strávníci v kanceláři školní jídelny.

Ceny stravného

U strávníků platících sporožirem si jídelna inkasuje upravenou částku sama.

7 – 10 let (ZŠ) 27,- Kč trv. příkaz 540,- Kč
11 – 14 let (ZŠ) 29,- Kč trv. příkaz 580,- Kč
15 a více let (ZŠ) 31,- Kč trv. příkaz 620,- Kč

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 1. 2018 školní jídelna zdražovala obědy o 2,- Kč.

Strávníci, kteří mají trvalé příkazy, si musí ve své bance zvýšit platby!
Strávníci, kteří mají povolení k inkasu, musí mít pouze nastavený dostačující limit!

Děkujeme za pochopení.

!!! RODIČE POZOR !!!

* Na základě znění Vyhlášky 107 ze dne 25.2.2005 o školním stravování § 4, odstavec 9:
Oběd pro Vaše dítě můžete vyzvednout v jídelně pouze v první den neplánované nepřítomnosti ve škole, ostatní obědy musíte odhlásit!

* Dbejte prosím na to, aby peníze na stravné byly poukázány na účet školní jídelny nejpozději 1. den v měsíci. Obědy se platí měsíc dopředu. Pokud tak neučiníte, děti oběd nedostanou! Dále Vás žádáme, dohlédněte prosím na to, aby děti nosily čipy!
Prosíme, abyste dodržovali výše uvedené požadavky, ať předejdeme tomu, že oběd nebude strávníkovi vydán.

Děkuji za pochopení a spolupráci v této záležitosti.

Eva Janečková
vedoucí ŠJ