Školní jídelna – informace

Vnitřní řád školní jídelny

Strávníci naší jídelny mají k dispozici systém přihlašování/odhlašování stravy po internetu.

Budou-li mít strávníci zájem o tuto službu, je nutné, aby se zaregistrovali v kanceláři školní jídelny (paní Janečková).

Provést přihlášku/odhlášku jídla po internetu na následující den bude možné do 12:30 hod. O potvrzení změny v objednané stravě budete informováni e-mailem.
Pravidla pro objednávání jídla na boxech ve škole a školní jídelně jsou stejná jako při objednávání po internetu.
Další informace dostanou strávníci v kanceláři školní jídelny.

Ceny stravného

U strávníků platících sporožirem si jídelna inkasuje upravenou částku sama.

7 – 10 let (ZŠ) 25,- Kč
11 – 14 let (ZŠ) 27,- Kč
15 a více let (ZŠ) 29,- Kč
11 – 14 let (Gym) 27,- Kč
15 a více let (Gym) 29,- Kč
SPOŠKA 29,- Kč
Zaměstnanci (ZŠ) 32,- Kč
Důchodci (ZŠ) 32,- Kč

!!! RODIČE POZOR !!!

Na základě znění Vyhlášky 107 ze dne 25.2.2005 o školním stravování § 4, odstavec 9:

Oběd pro Vaše dítě můžete vyzvednout v jídelně pouze v první den neplánované nepřítomnosti ve škole, ostatní obědy musíte odhlásit!

vedoucí školní jídelny : Eva Janečková