Školní družina

Ve školním roce 2017/2018 je kapacita ŠD žáků zcela naplněna. Navštěvují ji žáci 1.- 2. ročníků, rozdělených do 6 oddělení na základě přijatých přihlášek.

Děti nebudou děleny podle zájmových činností do kroužků z důvodu prostorového. Jednotlivým oblastem kroužků se budou paní vychovatelky věnovat ve svých odděleních.

Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika, uvedená ve ŠVP ŠD.

Poplatek za školní družinu činí měsíčně 150,- Kč , splatná ve třech čtvrtletních splátkách.

Provoz ŠD je zajištěn v době od 6.30 – 16.30 hodin.

Konzultaci s vychovatelkami je možné si předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní informace

Telefon: 493538746

Vedoucí vychovatelka: Lhotová Renáta
lhotova.4zs@seznam.cz
Telefon: 734172038

Oddělení školní družiny

  1. oddělení: Lhotová Renáta – lhotova.4zs@seznam.cz
  2. oddělení: Kliková Irena – klikova.4zs@seznam.cz
  3. oddělení: Filipová Lucie – filipova.4zs@seznam.cz
  4. oddělení: Kuřátková Marcela – kuratkova.4zs@seznam.cz
  5. oddělení: Šulcová Zuzana – sulcovaz.4zs@seznam.cz
  6. oddělení: Vlachová Lenka – vlachova.4zs@seznam.cz

Dokumenty školní družiny