Školní družina

Zápis do ŠD na nový školní rok 2017/2018 proběhne první školní den 4.9. 2017 v prostorách ŠD. V den zápisu není provoz ŠD. Děti jsou přijímány dle kritérií, uvedených v řádu ŠD, tedy žáci nejnižších ročníků (žáci 1. a 2. ročníků) do naplnění kapacity ŠD. Děti nebudou děleny podle zájmových činností do zájmových činností z důvodu prostorového. Jednotlivým oblastem zájmových činností se budou paní vychovatelky věnovat ve svých odděleních. Na každý školní rok musí být dítě do ŠD znovu zapsáno. Úspěšné vykročení do nového školního roku přejí vychovatelky ŠD.

Dokumenty školní družiny