Kategorie «2. stupeň»

Poetické odpoledne

Včera 15. ledna 2019 proběhlo na II. stupni naší školy již tradiční Poetické odpoledne, tedy školní kolo recitační přehlídky. V učebně hudební výchovy vystoupilo dvanáct dětí, devět děvčat a tři chlapci. Porota, kterou tvořily všechny vyučující českého jazyka, vyslechla texty veršované i prozaické, texty humorné i vážné, díla autorů již klasických i těch moderních. Všechny …

Předvánoční Drážďany

V prosinci mnozí němčináři z 9. ročníku využili možnost zúčastnit se exkurze do předvánočních Drážďan. Děti se seznámily s historií města, zhlédly významné architektonické památky, navštívily Zwinger a užily si adventní atmosféru. Na exkurzi byly předem připraveny z hodin němčiny, některé informace se dozvěděly taktéž po cestě autobusem.

Příběhy bezpráví

Dne 26. 11. 2018 se na naší škole konal již 14. ročník „Příběhů bezpráví“, který zajišťuje portál „Jeden svět na školách“ a je spojen s projektem „Měsíc filmu na školách“. Letošní ročník měl téma: Únor 1948. My jsme promítali dokumenty „Právě se vracím z Hradu“ a „Jan Masaryk a třetí republika“. Nedílnou součástí tohoto projektu je právě …