Kategorie «2. stupeň»

Romantismus není romantika!

Ve středu 7.2.2019 se žáci šestých a sedmých ročníků zúčastnili představení souboru Divadélko pro školy Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Herci přiblížili vtipným způsobem několik významných romantických autorů a jejich děl. Salvy smíchu a jiskřičky v očích byly důkazem, že se dětem literární pásmo líbilo.

První krůčky v projektu Laborky.cz na Čtyřce

Sledujete rádi televizní pořad Zázraky přírody? Převážnou většinu těchto experimentů vytvořila skupina z Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném, která od roku 2011 spolupracuje s Českou televizí. Do tohoto pořadu připravují a realizují pokusy pro natáčení. Původně tato skupina vznikla jako mimoškolní aktivita několika nadaných studentů a RNDr. Milana Dundra, CSc., ochotného profesora a ředitele …