ČTYŘKA – ŠKOLA OTEVŘENOSTI

 
Od pondělí 17. 1. 2022 se všichni testujeme jednou týdně každé pondělí.

Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy

 


 

Informace ze ŠJ

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 1. 2022 školní jídelna bude zdražovat obědy o 3,- Kč.

Strávníci, kteří mají trvalé příkazy si musí do 15. 12. 2021 ve své bance zvýšit platby.

1. KAT. 7 – 10 let (ZŠ) 30,- Kč trv. příkaz 600,- Kč
2. KAT. 11 – 14 let (ZŠ) 32,- Kč trv. příkaz 640,- Kč
3. KAT. 15 a více let (ZŠ) 34,- Kč trv. příkaz 680,- Kč

Strávníci, kteří mají povolení k inkasu musí mít pouze nastavený dostačující limit.
Děkujeme za pochopení

Janečková Eva
vedoucí školní jídelny

Důležité upozornění

Z důvodu nových protiepidemiologických opatření od 1. 11. 2021 je všem cizím strávníkům zákazán vstup do školní jídelny.

Strávníci, kteří si budou vyzvedávat obědy do jídlonosiče, mohou takto učinit u výdejového okénka u rampy v čase od 11.30 do 12.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Janečková Eva
vedoucí školní jídelny

„CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“

V rámci Ročního plánu ekologické výchovy vyhlašujeme
pro školní rok 2021 – 2022
školní ekologické téma spojené
celoroční soutěží pro všechny žáky naší školy

Nenech to být

Naše škola je zaregistrována na webovou a mobilní aplikaci Nenech to být, pomocí které mohou děti snadno, bezpečně a anonymně upozornit na šikanu a na další druhy rizikového chování (upozornění na šikanu, kyberšikanu, sexuální obtěžování, vydírání, sebepoškozování, fyzické násilí a další trápení, které je a jejich spolužáky může potkat a vzhledem k tomu, že nechodí do školy, si toho nyní nikdo nemusí všimnout).

Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák či rodič anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení.


Kam se obrátit

Kam se obrátit


Nabídka pomoci

logo ppp

g4517

Video report - Facebook - škola přivítala léto zahradní slavností

 

Výsledek hlasování „Základka Roku“

zs_roku V červnu 2016 byla vyhodnocena anketa „Základka Roku“ organizovaná Asociací studentů a absolventů. Hlasování je průzkumem mezi absolventy základních škol v České republice. Principem soutěže je dát možnost žákům ohodnotit svoji školu z několika pohledů. Projekt „Základka Roku“ má dát anonymní, ale férovou zpětnou vazbu od absolventů své škole. Jsme velice rádi, že se absolventi „Čtyřky“ zapojili do hlasování a škola se právě díky jejich hodnocení umístila na 4. místě mezi dalšími základními školami v Královéhradeckém kraji. Více informací o hlasování najdete na https://www.zakladkaroku.cz/