ČTYŘKA – ŠKOLA OTEVŘENOSTI

Vážení rodiče,vzhledem k tomu, že jsme ve škole zaznamenali více žáků, kteří pijí energetické nápoje ( v současné době se jedná především o nápoj Prime), považujeme za vhodné Vás upozornit na rizika spojená s jejich konzumací.

g4517

Triády v prvních třídách na naší škole

TRIÁDY – SPOLEČNÉ HODNOCENÍ ŠKOLNÍ PRÁCE ŽÁKA

Triádou se rozumí setkání žáka, jeho rodičů a třídního učitele.

Výhody triády v porovnání s třídní schůzkou učitele a rodičů. Význam triády spočívá v tom, že se při projednávání výsledků vzdělávání dítěte setkají společně všichni aktéři výchovně vzdělávacího procesu – učitel, rodič a žák.

Obavy z války na Ukrajině - tipy pro děti i rodiče

Nenech to být

Naše škola je zaregistrována na webovou a mobilní aplikaci Nenech to být, pomocí které mohou děti snadno, bezpečně a anonymně upozornit na šikanu a na další druhy rizikového chování (upozornění na šikanu, kyberšikanu, sexuální obtěžování, vydírání, sebepoškozování, fyzické násilí a další trápení, které je a jejich spolužáky může potkat a vzhledem k tomu, že nechodí do školy, si toho nyní nikdo nemusí všimnout).

Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák či rodič anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení.


Kam se obrátit

Kam se obrátit


Nabídka pomoci

logo ppp