Ekosoutěž

Pro školní rok 2019 – 2020
vyhlašujeme
školní ekologické téma
spojené s celoroční poznávací soutěží pro všechny žáky naší školy

„PUTOVÁNÍ ZA PŘÍRODNÍMI ZAJÍMAVOSTMI CELÉHO SVĚTA“

PRAVIDLA POZNÁVÁNÍ:

  • Na každý měsíc je vyhlášena skupina poznávaných přírodnin z určitého světadílu i z naší vlasti:
V 1. pololetí:
Září

AUSTRÁLIE

pozvánka výsledky
Říjen

ANTARKTIDA

pozvánka výsledky
Listopad OCEÁNIE pozvánka výsledky
Prosinec SEVERNÍ AMERIKA pozvánka výsledky
Leden JIŽNÍ AMERIKA pozvánka výsledky
Ve 2. pololetí:
Únor ASIE pozvánka výsledky
Březen AFRIKA pozvánka výsledky
Duben EVROPA pozvánka
Květen ČESKÁ REPUBLIKA
Červen KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

  • Seznam poznávaných rostlin, živočichů, hub, nerostů,hornin a zeměpisných zajímavostí spojených s určitým světadílem na Zemi najdete na http://4zs.jicin.cz, obdrží ho na nástěnku každá třída, poskytnou ho na 1. stupni všichni třídní učitelé, na 2. stupni vyučující přírodopisu.
  • Vyhodnocen bude každý měsíc zvlášť, diplom a odměny obdrží nejúspěšnější účastníci z každé kategorie a prémii ten, který obdrží nejvíce bodů bez rozdílu věku.
  • Na konci školního roku bude vyhlášeno pořadí po deseti kolech soutěže.
  • Pro nejlepší účastníky se pokusíme zajistit celodenní exkurzi.
  • Ze seznamu bude vybráno 30 položek na vlastní poznávání.
  • Za každou přírodninu lze získat 3 body (2 body za rod a 1 bod za druh).
  • Soutěž bude probíhat v učebně přírodopisu (2. patro budovy II. stupně).
  • Ve stanovený den můžete přijít kdykoliv v době od 12:00 do 16:00 hodin.
  • Kromě dobrých znalostí si vezměte pouze vlastní psací potřeby.

Soutěžní kategorie:

A) žákyně a žáci 2. a 3. tříd

B) žákyně a žáci 4. a 5. tříd

C) žákyně a žáci 6. a 7. tříd

D) žákyně a žáci 8. a 9. tříd

X) žákyně a žáci 1. tříd

Hodně úspěchů přeje všem účastníkům

Mgr. František Kynčl, koordinátor ekologické výchovy, Základní škola, Jičín, Železnická 460