Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě a datových zpráv na přenosných technických nosičích: Podatelna:
Základní škola, Jičín, Železnická 460
Železnická 460
506 01 Jičín
Úřední hodiny podatelny: Po 7:00 – 15:00 hod
Út 7:00 – 15:00 hod
St 7:00 – 15:00 hod
Čt 7:00 – 15:00 hod
Pá 7:00 – 15:00 hod
Elektronická adresa podatelny: skola@4zs.jicin.cz
ID datové schránky: dwxmm6f
Další možnosti elektronické komunikace: lisa@4zs.jicin.cz
Datové formáty přijímané prostřednictvím veřejné sítě internet: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html a dále dle domluvy
Datové formáty přijímané prostřednictvím ISDS: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html a dále dle domluvy
Přehled přijímaných technických nosičů: CD, DVD, USB Flash Memory Drive
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu: Dokument, který je neúplný či poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatel, bude dále zpracováván takto:
podatelna vyrozumí odesílatele o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že nelze zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává.