Školní psycholožka

Co dělá:

  • Nabízí individuální konzultace dětem, rodičům i pracovníkům školy, kteří potřebují psychologickou podporu
  • Nabízí poradenství a rodinnou terapii v oblastech souvisejících se školní docházkou dětí
  • Pracuje se třídními kolektivy s cílem podpory pozitivního sociálního klimatu
  • Podílí se na poradenské činnosti pro žáky s podpůrnými opatřeními
  • Nabízí individuální kariérové poradenství žákům 9. tříd
  • Snaží se podporovat úspěch jednotlivých dětí ve vzdělávacím procesu, pracuje s programem pro rozvoj pozornosti KUPOZ a s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování (FIE)

Kdo to je a jak ji kontaktovat?

Gabriela Prodělalováprodelalova@4zs.jicin.cz

kontakt: 734 262 539

přítomnost ve škole:
Po, St : 8,00-14,30
Út, Čt : 7,30-11,30