Kategorie «1. stupeň»

Setkání na Městské policii v Jičíně

V těchto dnech děti z naší školní družiny navštívily prostory Městské policie v Jičíně. Dětí se ujali strážníci městské policie, kteří jim ochotně předvedli, v čem spočívá jejich práce. S velkým zájmem si děti prohlédly monitorovací pracoviště strážníků, kde je umístěn jičínský kamerový dohlížecí systém , dozvěděly se, jak pracují kamery. Dále byla pro děti připravena ukázka výzbroje a …

Zápis do 1. tříd na Čtyřce

První dubnový čtvrtek a pátek se na naší škole uskutečnil zápis do 1. tříd. V doprovodu rodičů přišli předškoláci ze všech jičínských mateřských škol a i ti, kteří navštěvují školky v přilehlých vesnicích. Aby se děti nemusely na své první cestě školní chodbou bát, hned u vchodu je uvítaly nejrůznější pohádkové postavy.

Aprílové vyučování

V pondělí 1. dubna probíhalo v 5. B aprílové vyučování. Dvě žákyně, Magdalena Weszterová a Beáta Zrůstová, si pro své spolužáky připravily vtipné a nápadité vyučování. V českém jazyce jsme si napsali poněkud popletený diktát, v matematice jsme si vyřešili rovnice o pěti neznámých, slovní úlohu, nápadité pracovní listy se zvířátky. Při vlastivědě jsme si zopakovali látku o …

Děti dětem

V úterý 26. března si 11 žáků z 5. A připravilo divadelní představení pro své mladší spolužáky z 1. stupně. Jednalo se o část příběhu z knihy J. K. Rowlingové o kouzelníkovi Harry Potterovi, a to ze čtvrtého dílu – Harry Potter a ohnivý pohár. Obdivuhodné bylo nejen to, že se 9 spolužáků (Tadeáš Prodělal, Tomáš Havlík, Alžběta Krejcarová, …

Den s knihou

Březen je měsícem čtenářů, proto jsme se věnovali čtenářské gramotnosti v dalším projektu celého prvního stupně. V úterý 26. 3. proběhl Den s knihou, kde si děti mohly zvolit dvě nebo tři z nabízených dílen, které si pro ně učitelé připravili.