Nový projekt na Čtyřce

Jsme rádi, že naše Čtyřka obstála ve výběrovém řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu, což je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který podporuje vzdělávání zaměřené na osobní růst žáků i jejich učitelů.  Projektová ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci si pod svá ochranná křídla vzala 10 připojených základních škol, o které bude pečovat, organizovat jejich setkání, sdílení zkušeností i společné učení. Připojené školy mezi sebou budou spolupracovat a společně se učit.

Naším dlouhodobým společným cílem je a bude, aby se každý žák učil naplno a s radostí a zároveň řídil své vlastní učení. Velká pozornost je soustředěna na čtenářskou gramotnost a pisatelství. Naši žáci budou s prožitkem i kriticky zacházet s texty různého druhu. To vše bude přispívat ke kultuře příznivé pro učení každého, dětí i dospělých.

Učitelé budou s podporou zkušených pedagogických lektorů společně uvažovat o výuce. Budou v týmech plánovat své vlastní hodiny. Porozumí tomu, kdy a jak se jejich žáci učí a co oni sami potřebují zařídit, aby se žáci učili efektivněji.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu odborně, metodicky i finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.