Ozobot do výuky na Čtyřce

Naše škola žádá o dotaci z Královéhradeckého kraje za účelem rozvoje polytechnického vzdělávání ve výuce. Finance z projektu, který nese název Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání, bychom chtěli primárně využít na nákup nové technologie pro výuku žáků.

Jedná se o inteligentní miniboty zvané OZOBOT BIT. Jde o inteligentní hračku, která dokáže u dětí rozvíjet kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu k programování i robotice. Dále minibota lze využívat k nabytí nových dovedností, vědomostí, procvičování učiva různých předmětů vycházejícího z našeho školního vzdělávacího programu.

Používání této pomůcky je jednoduché pro žáky i učitele, s počítačem nebo i bez něj, pro skupinové práce, pro učení hrou a lze ji nasadit do výuky napříč předměty.

Čtyřka má již s těmito roboty zkušenosti. Dva z našich učitelů se v loňském školním roce zúčastnili semináře a konference na toto téma. V tomto projektu bychom rádi posunuli Čtyřku v oblasti vzdělávání na další úroveň.
Miniboti ve výuce přinesou inovaci vzdělávacích programů využívajících moderní způsoby výuky, změny v metodách a formách výuky, budou vést k využívání moderních metod a technologií a k zvyšování kvality pedagogických pracovníků. Výukové metody a činnosti budou klást důraz na rozvoj funkční gramotnosti, technického myšlení a klíčových kompetencí se zaměřením na technické obory. Používání minibotů podpoří taktéž rozšiřování nabídky zájmové činnosti na škole v oblasti rozvoje technického myšlení.

Mgr. Libor Švandrlík