Peace Run na Čtyřce

Ve čtvrtek 27. 6. přivítala celá škola borce, kteří běží štafetu Mírový běh 2019. Jedná se o neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. Každý se může k štafetě připojit.
Děti přivítaly potleskem borce a vyslechly si pozdravy běžců v různých cizích jazycích. Hádaly, o jaký cizí jazyk se jedná (mongolština, ruština, slovenština, angličtina…). Dětem bylo vysvětleno poslání štafety. Následně vyslechly Píseň mírového běhu v podání běžců. Za zpěvu dalších dvou písní, které zpívala celá škola, si děti předávaly hořící pochodeň a posílaly s ní v myšlenkách svá přání kamarádům do dalších měst a zemí. Borci následně vyběhli na další část své etapy.

Více o Mírovém běhu 2019 se lze dočíst na http://www.peacerun.org/.