Velikonoční laťka

Dne 11. 4. 2019 se uskutečnila tradiční Velikonoční laťka. Na tuto akci přišlo za celý den celkem 144 účastníků, z toho 76 žáků a 68 žákyň. První stupeň počtem 112 účastníků a účastnic jasně převálcoval druhý stupeň. Na této akci bylo vidět, že děti mají již tuto pohybovou dovednost zažitou, a tak už bylo jenom na nich, jak vysoko vystoupají.

Na prvním stupni v 5. třídě dominovala žákyně Kocourková, která skočila 135 cm a jasně by tak vyhrála i na druhém stupni, nad čímž se mohou dívky z druhého stupně zamyslet. U chlapců z prvního stupně skočili shodně 115 cm žák ze 4. třídy Vinkler a z 5. třídy Chalupa.

Druhý stupeň skákal odpoledne a v kategorii 6.-7. třídy zvítězila u dívek Havelková s výkonem 125 cm. U chlapců s výkonem 145 cm Kopáček, který by tak mohl bojovat i s některými chlapci ze starší kategorie. V kategorii 8. – 9. třídy u děvčat zvítězila Prokešová výkonem 115 cm a u chlapců Ondruš s výkonem 150 cm.

Akce se po předešlé Vánoční laťce opět podařila, a tak se budeme těšit na další účastníky ve školním roce 2019/2020.
Mgr. Libor Švandrlík