Novinky na Čtyřce

Léto uběhlo jako voda a do školních lavic ZŠ v Železnické ulici v Jičíně zasedlo od září 648 žáčků a žaček. Přes prázdniny škola vypadá opuštěně, ale to je jen zdání. U nás se pořád něco děje.

Některé změny jsou již od září viditelné. V červenci a srpnu se pilně renovovaly prostory školy. Kmenové třídy druhého stupně byly vybaveny počítači a projektory. Odborné učebny fyziky a hudební výchovy se celkově zrekonstruovaly. Došlo k výměně zářivek a vymalování v některých učebnách. Probíhá oprava schodiště ve školním dvoře. Byl inovován prostor pro jednání s rodiči žáků, který bude taktéž využit jako školní poradenské pracoviště. K opravám došlo i v tělocvičnách. Učebna přírodopisu se dočkala nového zatemnění a byly rozvedeny chybějící LAN sítě v jednom pavilonu školy. Bohužel bylo nutné v létě opakovaně řešit havárii prasklého vodovodního potrubí. Vše se ale zvládlo, proto bylo možné 3. září přivítat děti v příjemném prostředí.

Některá vylepšení na Čtyřce nejsou na první pohled viditelná. Týkají se náplně práce s dětmi a plánů na nový školní rok. Jednou z novinek je například zavedení třídnických hodin, které budou realizovány jednou měsíčně. Povedou je třídní učitelé, a protože nám na žácích hodně záleží, je jejich cílem zkvalitnění klimatu třídy, jednoduše si s žáky popovídat o tom, co je trápí, z čeho mají radost…, protože na to nám všem někdy čas schází. Přidáváme tak další aktivitu do oblasti práce se třídou, kde dlouhodobě probíhá program Kočičí zahrada ve druhých třídách a program dlouhodobé primární prevence pro 4. až 9. ročníky (Semiramis).

Je milé, když má škola dobré zázemí, které se neustále inovuje a renovuje, ale neméně důležitý je lidský faktor. Mnoho lidí vnímá leden jako počátek nového roku, u nás, pedagogů a provozních pracovníků školy, to je jinak. Počátek roku je pro nás především září. Každý školní rok je podobný, ale zároveň i jiný. Těšíme se, co nového přinese ten letošní. Přejeme si, aby nadále Čtyřka byla školou příjemnou, otevřenou a plnou milých lidí. A těší nás, že se nám to daří. Krásný školní rok přejeme Vám všem.

Zaměstnanci Čtyřky