Zdravý životní styl na Čtyřce

Jako každoročně, tak i v letošním školním roce se na začátku března uskutečnil na 1. stupni projektový den Zdravý životní styl. V každém ročníku se žáci seznamovali s tématy z různých oblastí běžného života. Ve druhém ročníku je hlavním tématem osobní bezpečí, šikana, péče o zdraví a zdravá výživa. Třeťáci se seznamují s riziky kouření, řeší problémové situace, etickou výchovu a otázky zdravého životního stylu. Ve čtvrtém ročníku jsme se zaměřili, vedle informací o alkoholu také na kyberšikanu, nebezpečí internetu a problematiku sociálních sítí. Pátý ročník se již tradičně seznamoval s nelegálními návykovými látkami a s rizikovými jevy, které se ve společnosti vyskytují. Žáci se střídali v jednotlivých učebnách a formou různých metod a forem práce se vzdělávali v předmětu „skutečný život“. Doufejme, že si do něho odnesou co nejvíce.

Tento projektový den je vedle programů Kočičí zahrada, Normální je nekouřit a vedle bloků dlouhodobé primární prevence pro 4. a 5. ročníky, kterou poskytuje Centrum primární prevence Královehradeckého kraje Semiramis z.ú., nedílnou součástí programů prevence společensky nežádoucích jevů na 1. stupni ZŠ, Jičín, Železnická 460.

Na druhém stupni se taktéž v jarním období plánuje projektový den na toto téma.

Mgr. Mabel Bryknerová, metodička prevence