Karneval ve školní družině

Veselo bylo dětem ze školní družiny, když se 20. února bavily na svém karnevalu.
Děti se změnily na princezny, zvířátka, smrtky, sportovce,…

Celé odpoledne tančily, soutěžily, mlsaly.
Největší odměnou byly rozzářené dětské oči, radost, dobrá nálada a pěkný zážitek, na který budou vzpomínat.

Velké poděkování patří rodičům, kteří pomohli s přípravou masek a pohoštěním pro děti.