Kategorie «školní družina»

Květen ve 2. oddělení

Začátek měsíce jsme se věnovali blížícímu se svátku maminek a připravili jim hádanku v podobě namalovaného portrétu maminek dětí, který jsme vyvěsili na nástěnku chodby. Každá maminka měla za úkol poznat, jak ji namalovalo její dítě. Maminky si vedly opravdu velice dobře, protože se jim podařilo svůj portrét odhalit. Jako dárek jim děti vyrobily skládané …

Návštěva Centra přírodních věd

Opět po roce se děti ze školní družiny vypravily do Centra přírodních věd v Jičíně, kde byl připraven zajímavý program. Pan David Vališka děti seznámil se souhvězdím „Honící psi“, které mohly vidět i na interaktivní tabuli, a také poznávaly další souhvězdí a sledovaly „život“ hvězdy. Samozřejmě zazněly i všetečné otázky dětí, na které pan Vališka …

Duben ve 2. oddělení

Měsíc duben byl tematicky velice pestrý. Jeho začátkem jsme si s dětmi připomněli důležitá pravidla silničního provozu, dopravní značky, zásady bezpečnosti při jízdě na kole a bezpečné přecházení vozovek. Vyrobili jsme si pexeso s dopravními značkami a hravou formou tak trénovali svoji paměť.