Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 28. ledna 2020 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Byla to pro všechny významná událost.

Přípravy byly náročné. Společně se třídou jsme nacvičovali krátký program, který se nám, prvňáčkům, povedl. Přestože byly naše řady oslabeny nemocemi, pasování jsme se hrdinně zúčastnili.

V knihovně nás přivítal Rumcajs společně s Mankou. Slavnostně jsme se oblékli a vydali se do dětského oddělení za skřítkem Čtipískem. Zde na nás čekali naši rodiče a prarodiče. Pasování se ujala naše paní ředitelka a každého z nás povýšila do čtenářského stavu. Z knihovny jsme si odnesli knihu, kterou nám věnovala spisovatelka Petra Braunová. Setkali jsme se i s ředitelkou jičínské knihovny a zástupcem nakladatelství Albatros.

Ve škole, a hlavně doma jsme si dárky prohlédli. Už se těšíme, až si společně knihu od paní Braunové přečteme a opět knihovnu navštívíme.