Olympiáda v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce v kategorii I. A pro žáky 6. a 7. ročníku. Obou částí, poslechu s porozuměním a konverzace, se zúčastnilo 5 dívek a 4 chlapci. Všichni předvedli velmi kvalitní výkony a rozdíly v umístění na předních místech byly minimální. Do okresního kola postupuje Markéta Křelinová ze 7. A.

Téhož dne proběhla poslechová část soutěže i pro žákyně a žáky z 8. a 9. ročníku v kategorii II. A a zúčastnilo se jí 9 soutěžících. V pondělí 27. 1. 2020 pak 3 dívky a 5 chlapců předvedli výborné znalosti angličtiny při konverzaci na vylosované téma. Také jejich výsledky byly velmi vyrovnané. Do okresního kola postupuje Michaela Jindřichová z 9. B.

Všem děkujeme za účast a vítězkám přejeme mnoho úspěchů při další reprezentaci naší školy.

Vyučující anglického jazyka