Výtvarníček ve školní družině

„Výtvarníček“ je jeden ze zájmových kroužku v naší ŠD.
Scházíme se každou středu ve 4. oddělení a jsou to pro nás příjemně strávené chvíle. Malujeme, vyrábíme, někdy si i zazpíváme. O letošním adventu jsme namalovali plakáty na Mikulášskou nadílku a chodbu nám zdobí námi vyrobené vánoční hvězdy.

Za náš „Výtvarníček“ všem přejeme krásné a pohodové Vánoce.