Exkurze do cukrovaru

Ve středu 11. prosince jsme se my, deváťáci z obou devátých tříd, paní učitelky Stanislava Havelková, Renata Doškářová a paní asistentka Dagmar Chvojková zúčastnili chemické exkurze do cukrovaru a lihovaru společnosti Thereos TTD v Dobrovici u Mladé Boleslavi.

Sic bylo před osmou hodinou ranní chladno, přivítal nás vyhřátý a pohodlný autobus. Po asi půl hodině cesty nás v malé středočeské vesničce Dobrovici upoutaly mohutné komíny a ještě mohutnější oblaka miliard malých kapek vody, jež z nich stoupaly. Většina z nás by předpokládala, že to, co z komínů stoupá, je pára, ale není to pravdou, neboť pára je bezbarvá.
Sotva jsme vystoupili z autobusu, do nosu nás praštila těžká, nasládlá, a hlavně všudypřítomná vůně cukrové řepy. Na recepci jsme se pak rozdělili na skupiny podle tříd. 9. A se vydala do přilehlého muzea cukru a cukrovarnictví. Zde jsme se od paní průvodkyně dozvěděli, kolik se z jedné řepy vyrobí průměrně kostek cukru (32), či kolik se v dobrovickém cukrovaru denně spotřebuje tun řepy cukrovky (15 000 tun).

Po krátké přestávce jsme si s druhou třídou vyměnili role. Jak by řekl můj děd, „vyfasovali“ jsme oranžové vesty, ochranné přilby a sluchátka, díky kterým jsme mohli slyšet výklad pana průvodce.

Na začátku jsme viděli, jak přijíždějící nákladní vozy sypou řepu na velikou hromadu, která se pak pomocí pásového dopravníku posouvala na omytí a následné zpracování.
Čistá řepa se poté „řízkovala“, tj. oddělila se od ní méně důležitá část s nejmenším obsahem cukru. Nařízkovaná se pak drtila na hustou kaši, kterou jsme měli možnost ochutnat. Z kaše se potom pomoci tlaku vyextrahovala šťáva, která se pak zbavila nečistot. Takto upravená šťáva se pak pomocí malých předem vyrobených krystalků moučkového cukru nechala zkrystalizovat.

Nevím, jak ostatní, ale mne překvapila jistá nezávislost a samostatnost celého zařízení, které kromě cukrovaru obsahuje také lihovar, čističku odpadních vod a  bioplynovou stanici.
Více zarážející byl bohužel počet chemikálií, které se k pěstování řepy používají.
Myslím si, že i žáci, jenž nemají o oblast cukrovarnictví takový zájem, se něco naučili.

Adam Kašpárek, žák 9. A