Rohatí andělé bez křídel

Možná jste ve dnech 10. 12. 2019 stáli či procházeli ulicemi Železnická a Bolzanova a měli jste pocit, že vše je jiné, zvláštní, že atmosféra neodpovídá běžnému ruchu všedního dne. Po zemi totiž chodili malí andělé. Sedmi či osmiletí andílci si pod vedením svých andělů strážných klestili cestu do nemocnice na dětské chirurgické oddělení, aby aspoň na chvíli potěšili malé pacienty, kteří neměli to štěstí trávit advent v prostředí svého domova.

Ve třídě to jsou malí ďáblové, avšak jde-li o prospěšnou věc, mají úžasnou schopnost se jako mávnutím kouzelného proutku proměnit v okřídlené andílky s chutí a touhou konat dobro. Zahrát divadlo dětem upoutaným na lůžko bezpochyby prospěšnou věcí je.

Pohádka Pekelná spravedlnost se narodila ve třídě 2. B na Čtyřce tak spontánně, jak samozřejmě se poté také úspěšně hrála pro pobavení našich žáků a učitelů v době adventu. Nápad zahrát ji nemocným dětem a stařenkám a stařečkům v domově seniorů vzešel od dětí paní učitelky Ireny Krausové, jež si nad celou akcí vzala garanci, s nadhledem a humorem sobě vlastním překonala společně se svými „andílky“ nespočet kritických chvilek i chviliček, aby si nakonec všichni mohli užít rozzářených očí a úsměvů všech zúčastněných.

Domluvit se s paní primářkou MUDr. Kracíkovou bylo tak jednoduché, jako vymyslet název pohádky. Pak šlo vše krok za krokem, jako na drátkách a všichni věděli, že i kdyby čert na koze jezdil, hrát se prostě bude!!

Dne 10. 12. ve 13 hodin se po dětském chirurgickém oddělení rozléhal nejen čertovský hlahol, ale hlavně smích malých pacientů i jejich rodičů, jež s nimi v nemocnici trávili čas. Stěží by mohli působit radost dopoledne, v době vizit, operací, vyšetření. O to více anděly jsou, neboť rádi věnovali pořádný kus svého času ze svého osobního volna!

Domov seniorů byl pro naše druháčky místem neznámým, novým, kam vstupovali s mírnými obavami. Vidět dojaté stařenky a stařečky, jež zejména v době předvánoční a vánoční vděčně přijmou jakékoliv rozptýlení vytrhnuvší je z nostalgických a mnohdy smutkem protkaných vzpomínek na chvíle trávené se svými dětmi, které odvál čas, bylo pro mnohé z dětí velmi silným emocionálním zážitkem. Touto návštěvou děti dokázaly mnohem více než jen zahrát divadlo. Rozesmály aspoň na moment lidskou duši utopenou v té každoroční komerční vánoční vřavě.

Po návratu do školy se z andílků stali opět malí čertíci, což však jejich paní vychovatelce Ireně Klikové, jež děti s paní učitelkou třídní na akci doprovázela, vůbec nevadilo. Tyto dvě dospělé “Luciferky” i andělé strážní v jedné osobě zvládají své rohaté andílky za každých podmínek, pohádkových i nepohádkových. Pokud jsou bonusem usměvavé tváře, rozzářené úsměvy, slza dojetí, chvilka štěstí v tom malém momentálním neštěstí, pak andělští čerti ze Čtyřky svou misi splnili. Z nemocnice i domova důchodců dostali nabídku další spolupráce, a to je pro ně ocenění nejvyšší. Vždyť kdo z nás měl to štěstí získat po prvním představení abonentku?

Než podlehnete davovému šílenství, tak vězte, že nejlepším dárkem je laskavé slovo nebo srdečný úsměv. A ten je zdarma.

Mgr. Radka Kracíková