Vánoční dárečky

V adventním čase se děti z 5. oddělení školní družiny rozhodly potěšit „staroušky“. Takhle hezky říká paní Jarmila Čtvrtníková lidem, o které pečuje v rámci své Domácí péče. Jsou to hlavně staří osamělí lidé, které postihlo některé z onemocnění s kognitivní poruchou. Paní Jarmila jim díky svým schopnostem, znalostem, zkušenostem a především neskutečné empatii pomáhá zvládat samotu, ale také mírnit příznaky a zhoršování se těchto nemocí. Protože jsme předem z jejího dopisu věděli, komu budeme dárečky chystat, zhotovili jsme je přímo na míru každému ze „staroušků“. Děti společně vyrobily krásné anděly, přáníčka a pro každého také nakreslily svůj osobní obrázek.Paní Čtvrtníková byla moc potěšena zájmem a šikovností dětí. Při přebírání dárečků nám povyprávěla o své práci a také slíbila, že se s námi přijde určitě podělit o dojmy z jejich předávání.

Doufáme, že se nám v předvánočním čase podařilo rozdat trochu radosti.