Beseda o návykových látkách v 9. ročníku

V úterý 5. listopadu se naše třída 9.A zúčastnila pětihodinové přednášky v rámci kurzu dopravní výchovy na téma Návykové látky. Celou dobu nás provázela Mgr. Kateřina Jandová. Na tuto akci, která se odehrávala na Spošce v Jičíně, jsme se moc netěšili. Navzdory našim smíšeným pocitům, které ono slovní spojení „dopravní výchova“ vyvolávalo, jsme si celou besedu překvapivě užili.

Na rozehřátí jsme si zahráli kvízovou hru na téma alkohol a tabák. Zjistili jsme například, že nejnebezpečnější drogou je (ne)překvapivě alkohol. Po krátké pauze, která následovala, jsme zhlédli prezentaci o typologii základních návykových látek a jejich negativních i pozitivních následcích. Mezitím jsme také viděli několik kratších dokumentů a rozhovorů s lidmi, kteří podlehli omamnému vábení drog.

Já osobně se domnívám, že cílem celé akce bylo nás samozřejmě odradit od těchto nebezpečných látek. Také jsme ale byli vystaveni jednomu vcelku filozofickému faktu, jenž nám sděloval, že by bylo pro narkomany, kteří se chtějí polepšit, ale i pro celou společnost jednodušší snažit se tyto jedince znovu začlenit do společnosti namísto posílat je do vězeňských zařízení, což se bohužel často děje.

Naštěstí se dnes otázky kolem drog nepovažují za takové tabu a existuje i plno preventivních programů pro školy.

Adam Kašpárek, žák 9. A