Dopravní výchova čtvrťáků

V průběhu měsíce října se všechny třídy 4. ročníku zúčastnily v rámci jednoho dne kurzu dopravní výchovy. Žáci byli nejprve seznámeni s teorií, například s dopravními značkami, situacemi na křižovatkách, povinnou výbavou cyklisty.

Tyto nabyté vědomosti si mohli ihned ověřit v druhé části dopoledne praktickou jízdou na kole přímo na dopravním hřišti. Děti si vyzkoušely dodržování pravidel silničního provozu a jejich jízda na kole probíhala hladce.

Uvidíme, jak uspějí na jaře při testu a jízdách naostro a kdo z nich získá průkaz cyklisty.