Loučení 4. B a 5. A s třídní učitelkou

Obě třídy se 18. a 20. 6. loučily se školním rokem a zároveň se svými třídními učitelkami spaním ve škole. Počasí nám přálo, tedy jsme mohli opéci vuřty, zahrát si různé hry na školním dvoře a vyluštit kvíz připravený žáky v ekoareálu školy pro rodiče žáků 5. A. Společně jsme zavzpomínali na předešlá léta při promítání fotografií, navštívili hvězdárnu v Jičíně, ve které jsme absolvovali připravený program a žákům 4. B se poštěstilo pozorovat i večerní oblohu. Po návratu nočním Jičínem si žáci prožili pravou půlnoční stezku odvahy, kterou všichni statečně zdolali. Loučení jsme zakončili ráno společnou snídaní na dvoře školy.