Dětský den na Čtyřce

Ve čtvrtek 30. května a v pátek 31. května zorganizovaly obě páté třídy pro své mladší spolužáky z prvního stupně Den dětí.

Páťáci si připravili velmi nápaditá stanoviště: morseovku, slalom, střelbu na bránu, bludiště mezi provazy, skok v pytli, přetahování lana, překážkovou dráhu, přeskakování gumy, chůzi po laně, opičí dráhu, střelbu na pyramidu, navigaci nevidomého, minové pole.

Mnozí z páťáků si připravili i odměny za splnění úkolu – bonbón, malou hračku, razítko do kupónu. Děti si dětský den užily v poklidu a radosti.
Jsme rádi, že nám svatý Petr přál a nepršelo.

Děkujeme všem páťákům, kteří pomáhali při organizaci dětského dne na Čtyřce.