Řečtí bohové v 6. A

Jak se žáci seznámili s  řeckými bohy? V pondělí 13. a ve čtvrtek 16. května se žáci o hodině dějepisu „proměnili“ v řecké bohy. Pomocí dramatizace si společně představili jednotlivé bohy, kteří nás přišli navštívit.

Poté rozdělili do skupin a plnili zadané úkoly v pracovním listu, doplňovali jména bohů do tajenky, opravovali chyby v textu kronikáře a skládali domino (přiřazovali jména řeckých bohů k jejich charakteristice).

Seznámili se s řeckými hrdiny a bájnými bytostmi.

Hodina se žákům velmi líbila a společně se budeme těšit na další netradiční hodiny. Kdo ví, třeba nás příště navštíví kněžna Libuše a Přemysl Oráč.

Pavlína Havelková