Dopravní výchova ve čtvrtých třídách

Během měsíce dubna navštívili čvrťáci ve školním roce již podruhé dopravní hřiště. Po zopakování dopravních značek a situací si napsali v učebně test silničních pravidel pro cyklisty.

Další část zkoušky probíhala na dopravním hřišti, kde museli dívky a chlapci své znalosti prakticky použít při jízdě na kole. Po splnění obou nelehkých částí získali průkaz cyklisty. Nyní hurá bezpečně do provozu!