Naši letci v bitvě o Anglii

V pondělí 4. února 2019 zavítal mezi žáky devátých tříd Michal Bílek, náš bývalý žák, dnes sympatický mladý muž a velký „fanda“ historie, zvláště znalec událostí i osobností druhé světové války.

Michal vypravoval deváťákům o letecké bitvě o Anglii, o letadlech obou bojových stran, britských i německých, o významných velitelích obou armád a hlavně o hrdinství našich československých letců ve svazku RAF. Zvláště poukázal na odvahu těch letců, kteří pocházeli z našeho regionu. Vyzdvihl osobnost Stanislava Fejfara ze Štikova u Nové Paky, Otakara Hrubého a Adolfa Vrány z Nové Paky, Vlastimila Veselého z Hořic a Svatopluka Janoucha z Holína. Děvčata a chlapce zaujaly Michalem vlastnoručně vyrobené modely letadel, Fejfarův deník, Janouchova vzpomínková kniha i další publikace vydané k tomuto tématu. Svůj výklad Michal zpestřil i filmovými dokumenty z letecké bitvy o Anglii. Nezapomněl připomenout deváťákům slova Winstona Churchilla, jimiž britský premiér ocenil všechny letce: „Nikdy na poli lidského konfliktu nevděčilo tolik lidí za tak obrovskou práci tak malé hrstce mužů.“

Tato akce vhodným způsobem doplnila a zpestřila současné učivo dějepisu v devátém ročníku. Poděkování patří nejen lektoru Michalovi, ale i chlapcům a děvčatům, které nabídnutý program viditelně zaujal, a tím přispěli ke zdaru akce.

Věra Dvořáková