Beseda o myslivosti

Ve středu 27. února mezi žáky 4. B zavítal pan P. Mrákota na besedu o myslivosti a významu lesa.

Děti nejprve seznámil s historií myslivosti, jednotlivými druhy zbraní myslivců a s mysliveckou mluvou, která děti moc pobavila. Děti se dozvěděly mnoho dalších zajímavostí o významu ochranného zbarvení zvěře, plemenech psů, o rozdílu mezi kalendářním a mysliveckým rokem. Nechyběla ani poznávačka těch nejznámějších druhů ptactva a lesní zvěře, ukázka zvuků vábniček. Velkým zážitkem byla prohlídka trofejí. Na závěr besedy pan Mrákota trpělivě odpovídal na zvídavé otázky dětí. Zábavný a poučný kvíz o zvířatech, který si pan Mrákota pro děti přichystal, si vyzkouší v následující hodině přírodovědy.