Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka

Víte, jak Slávek dokázal načarovat dubového mužíčka? Musel splnit několik podmínek, aby se u něho mužíček objevil. Děti ze II. C to zjistily při společném čtení knihy, kterou napsal Václav Čtvrtek. Po přečtení jednotlivých kapitol plnily různé úkoly a učily se vyhledávat odpovědi přímo v knize. Za správné vyřešení získávaly usměváčky. Po přečtení celé knihy byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé a všichni si zkusili vytvořit svoji obálku ke knize. Třída se potom proměnila v jedno velké knihkupectví, ve kterém se vybírala nejzdařilejší obálka knihy.