Adventní čas v 2. C

Poslední hodinu výtvarné výchovy před Vánocemi vládla ve třídě 2. C sváteční atmosféra. Žáci zdobili perníčky. Vše potřebné pro děti vzorně připravila paní Trmatová. Během hodiny třída příjemně voněla a žákům šla vlastní tvorba pěkně od ruky. Vzhledem k tomu, že všichni žáci získali již zkušenosti se zdobením v minulém roce, všem se dařilo a vznikly krásné a zdařilé vánoční perníčky.