Zrod naší republiky

Celoroční dějepisný projekt ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Naše republika oslaví krásné výročí a při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky vyhlásily vyučující dějepisu celoroční dějepisný projekt pod názvem Zrod naší republiky. Projekt je určen pro všechny třídy druhého stupně, tedy od 6. do 9. ročníku. Žáci budou dle pokynů svých vyučujících dějepisu paní učitelky Věry Dvořákové, Daniely Havelkové, Marcely Kačírkové a Pavlíny Havelkové pracovat na projektu v průběhu 1. pololetí.

Ve čtvrtek 20. září 2018 si zvolení zástupci jednotlivých tříd vylosovali téma pro svoji třídu.

V šestých ročnících to jsou témata: Státní symboly ČSR, Osobní život T. G. Masaryka, Sídla prezidentů a premiérů (Pražský hrad, Lány, Topolčianky, Kramářova vila),

pro sedmé ročníky: Životní styl ve 20. letech (móda, bydlení, každodenní život…), Rozvoj sportu ve 20. letech, Československá koruna,

osmé ročníky: Místa, kde se psala historie (Václavské náměstí, Obecní dům, Turčianský Sv. Martin, Národní památník na Vítkově, Wilsonovo nádraží), Slavné rodiny (Baťa, Petrof, Janeček, Becher, Pupp, Rienghoffer, Škoda…)

a deváté ročníky budou pracovat na tématech: Divadlo ve 20. letech, Slovensko – nedílná součást ČSR, Podkarpatská Rus – nedílná součást ČSR.

K vylosovanému tématu budou všichni žáci vyhledávat (např. v knihách, v muzeu, na internetu, v historických časopisech) materiály, údaje a data. Z nich poté zhotoví plakát, na kterém představí výsledky svého bádání. Z těchto plakátů nám vznikne soubor, který nás seznámí se zrodem republiky a zavede nás do prvních let existence republiky. Plakáty budou vystaveny v prostorách školy a budou sloužit jako výstava pro žáky prvního i druhého stupně.

Celý projekt vyvrcholí vyhlášením vítězné třídy, která nejlépe zpracuje své téma a jejíž plakát žáky školy nejvíce zaujme a obdrží nejvíce hlasů. K prezentaci projektu bude rovněž využita Zahradní slavnost dne 7. června 2019.

Organizátorky projektu přejí všem žákům mnoho nových a zajímavých poznatků o významných osobnostech doby, nejen o politicích, ale i o životě obyčejných lidí v roce 1918 a ve 20. letech minulého století.

Mgr. Věra Dvořáková, Mgr. Pavlína Havelková – vyučující dějepisu