Čtvrťáci v pravěku

Žáci čtvrtých tříd si v září při výuce vlastivědy přiblížili životní podmínky v pravěku. Ve třídách hráli scénky, zkoušeli se dorozumívat posunky, vyráběli pravěké nástroje a ozdoby. Zkusili si kreslit i nástěnné jeskynní malby a modelovat archeologické nálezy. Nechyběly ani křížovky a kvízy. Po vyzkoušení všech činností se děti navzájem shodly, že život v pravěku nebyl vůbec jednoduchý a jsou rády, že žijí v dnešní době.