Adaptační kurz

Poslední zářijový týden se žáci 6. ročníku ZŠ v Železnické ulici v Jičíně zúčastnili adaptačního kurzu, který v penzionu Prostřední mlýn vedli lektoři jičínského K klubu.

Děti se poznaly v jiném než školním prostředí, více spolu komunikovaly a spolupracovaly. Každá třída si také vytvořila svá pravidla, se kterými budou s třídními učitelkami pracovat i v třídnických hodinách.