Ornitologická konference

Dne 22. 5. 2018 se v Praze v Toulcově dvoře konala první žákovská ornitologická konference. Protože mým koníčkem je ornitologie, tak jsem tam nesměl chybět.

Konference se účastnili nejen žáci druhého stupně, ale i středoškoláci. Každý si mohl vybrat, jestli bude prezentovat poster nebo jestli bude mít přednášku. Všichni měli velice zajímavá témata, a to například přednášky: Jarní tah ptáků v Praze, Mapování slavíka obecného nebo třeba poster Obora Hvězda. Přednášeli nám ale i zkušení ornitologové, a to byli RNDr. Tereza Petrusková Ph.D. s přednáškou Jak souvisí strnadí nářečí v Čechách s invazí anglických strnadů na Zélandu? a ještě prof. RNDr. Tomáš Grim Ph.D. s přednáškou Opeřený bohém bez zodpovědnosti, která byla o kukačce.

Konference samotná byla rozdělena do několika částí. První část byla zaměřena na pozorování ptactva na krmítku, druhá se zabývala monitoringem, třetí chováním ptáků a při závěrečné části se vedly diskuse ohledně posterů. Na závěr byla ukázka kroužkování ptactva.

Já jsem měl poster Hnízdí moták lužní v Nemyčevsi ?
Jak už název vypovídá, pozoroval jsem dravce motáka lužního. Sledoval jsem ho celé jaro a léto 2017 a výsledky pozorování máte před sebou na posteru.

http://www.birdlife.cz/prvni-zakovska-ornitologicka-konference-se-opravdu-vydarila/

Šimon Bílek 6.C