Mandaly v družině

Koncem měsíce května děti ze 4. oddělení ŠD na školní ekologické zahradě v rámci zájmových aktivit sbíraly šišky, kamínky, klacíky a další přírodní materiál, ze kterého společně děvčata a chlapci sestavovali krásné mandaly.

Cílem této aktivity bylo děti stmelit při společné práci a zároveň v nich podnítit estetické cítění. Oboje se podařilo a odměnou jim v slunci zalitém dni byla radost ze společného díla.