Třeťáci ve hvězdárně

V pondělí 26. 2. se i přes mrazivé ranní teploty žáci 3. B a 3. C vydali do Centra přírodních věd – hvězdárny Jičín. Cílem bylo prohloubit si své vědomosti o sluneční soustavě. Ing. David Vališka zaujal děti poutavou přednáškou, kterou doplnil prezentací o jednotlivých planetách. Získané informace si poté žáci hravou formou zopakovali při práci ve skupinkách. Největším zážitkem pro všechny bylo pozorování Slunce zrcadlovým dalekohledem z kopule hvězdárny. Na jednoduchém pokusu se děti přesvědčily o nebezpečí pozorovat Slunce dalekohledem bez speciálního filtru.
Výukový program byl velmi zajímavý a přínosný, těšíme se na další setkání.