Návštěva hvězdárny

Na začátku kalendářního roku se žáci pátých tříd vydali do nedaleké hvězdárny. Díky skvělému výkladu Davida Vališky byl dětem zábavnou formou přiblížen daleký vesmír. Pomocí perfektně připravené prezentace spojené s odborným výkladem, skupinovou prací a dalekohledem získaly děti spoustu nových informací. Celé dopoledne bylo naučné a obohacující. Na hvězdárně se nám všem moc líbilo!